ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ | την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στις 19.00 στο Μπούρτζι |

Συνεδριάζει για πρώτη φορά το 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου με σημαντικότερα θέματα αυτά του Τουρισμού, της διμερούς σύμβασης για την Ανακύκλωση ανάμεσα στο Δήμο Σκιάθου και την ΕΕΑΑ ΑΕ καθώς και τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών

Σημαντική κρίνεται και η απόφαση για την έγκριση διοργάνωσης σεμιναρίου (workshop) με σκοπό να ενταχθούν οι πεζοπορικές διαδρομές Σκιάθου στο ευρωπαϊκό Δίκτυο Μονοπατιών Κορυφαίας Ποιότητας, που πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Συνομοσποδία Πεζοπόρων (ERA) και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.600,00 ευρώ για τη διοργάνωση του Σεμιναρίου

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω

Λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης του Δήμου Σκιάθου με Πράσινο Ταμείο και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και περί αποδοχής του τρόπου χρηματοδότησης.

Λήψη απόφασης για έγκριση της διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Σκιάθου στο in flight περιοδικό  της Thomas Cook Travel στο πλαίσιο της διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη διαφημιστική καταχώρηση.

Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTR (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ) 16-19/02/2017 και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου.

Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στην διεθνή έκθεση τουρισμού IFT 2017 SAJAM TURIZMA (International Fair of Tourism)  στο Βελιγράδι της Σερβίας από 23 έως 26 Φεβρουαρίου 2017 και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη συμμετοχή του Δήμου.

Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης σεμιναρίου (workshop) με σκοπό να ενταχθούν οι πεζοπορικές διαδρομές Σκιάθου στο ευρωπαϊκό Δίκτυο Μονοπατιών Κορυφαίας Ποιότητας, που πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Συνομοσποδία Πεζοπόρων (ERA) και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη διοργάνωση σεμιναρίου (workshop). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.444,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 για το ανεκτέλεστο μέρος συμβατικής υποχρέωσης, που απορρέει από την υπ’ αριθμ. 59/2016 ΑΔΣ (αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία του ιστοτόπου «skiathos.gr»). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας.

Συνολικά θα συζητηθούν 19 θέματα της ημερήσιας διάταξης