Με εκ περιτροπής μετακίνηση γιατρών θα καλύπτεται το Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου

Η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν δίνει μόνιμη λύση στη στελέχωση του Περιφερειακού Ιατρείου Αλοννήσου και οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται με γιατρούς που εργάζονται εκ περιτροπής ανά δεκαήμερο. Στην Αλόννησο εργάζεται ένας αγροτικός και η δεύτερη θέση γιατρού θα καλύπτεται μέχρι τις 8 Απριλίου, με εκ περιτροπής μετακίνηση από άλλα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας. Κενή εξακολουθεί να παραμένει η θέση της νοσηλεύτριας. Ο δήμαρχος κ. Βαφίνης τόνισε πως η κάλυψη των αναγκών με εκ περιτροπής παροχή υπηρεσιών από γιατρούς δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αλλά αποτελεί προσφορά.
Κενή παραμένει από την 1η Ιανουαρίου του 2014 η θέση ιατρού Γενικής Ιατρικής (διευθυντής). Κενή παραμένει η μία εκ των δύο θέσεων αγροτικών ιατρών από τις 22 Οκτωβρίου του 2016. Η μία προβλεπόμενη θέση παιδιάτρου παραμένει κενή από τον Νοέμβριο του 2013. Κενή παραμένει η θέση οδοντιάτρου από τις 2 Ιανουαρίου του 2012. Κενή παραμένει η θέση παρασκευαστή από τις 31 Ιανουαρίου του 2013. Η θέση της νοσηλεύτριας παραμένει κενή από τις 23 Δεκεμβρίου του 2016.