Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει το Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Σκιάθου όπου θα στεγαστεί στο παλιό λιμάνι σε δημοτικό κτίριο που πρόσφατα λειτουργούσε ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2020 ανακοινώθηκαν κα τα ονόματα της Ψυχολόγου και της Κοινωνικής Λειτουργού που θα προσληφθούν με συμβάσεις έως και τον Ιούνιο του 2022. Σύμφωνα με την Διαύγεια η κα Μουτζούρη Αναστασία του Θεοδώρου επιλέχτηκε ανάμεσα σε 43 αιτήσεις για την θέση της Ψυχολόγου και η κα Ντούσκου Παρασκευή του Αποστόλου ανάμεσα σε 20 αιτήσεις για την θέση της Κοινωνικής Λειτουργού.

Τις επόμενες ημέρες έχει δοθεί διορία για τυχόν ενστάσεις επι των προσλήψεων ενώ τα έργα στον χώρο στέγασης του Κέντρου κοινότητας ολοκληρώνονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκέμβρη 2020.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ν.Τ