Το Φεβρουάριο του 2019, καταγράφηκαν 464 χιλ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού παρουσιάζοντας αύξηση +9,2% ή +39 χιλ. αφίξεις σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2018 που καταγράφηκαν 425 χιλ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού. (Πίνακας 3).

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αεροδρόμια της Αθηνάς (+10,5%/+21 χιλ.) και της Θεσσαλονίκης (+7,9%/+6 χιλ.).

Τα περιφερειακά αεροδρόμια κατέγραψαν 239 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +7,6% έναντι 222 χιλ. αφίξεων το Φεβρουάριο του 2018.

Στην Σκιάθο στις αφίξεις Εσωτερικού υπήρξε μείωση του μήνες Ιανουαρίου -2,1% και Φεβρουάριο -3,2% αντίστοιχα.
Αύξηση παρουσίασε η πλειονότητα των επιμέρους προορισμών. Οι Κυκλάδες παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε ποσοστιαία διαφορά  +23,1%/+4 χιλ. Ειδικότερα τόσο στη Μύκονο όσο και στη Σαντορίνη σημειώθηκαν επιπλέον +1 χιλ. και +4 χιλ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση +24,7% και +24,2% αντίστοιχα.
Στα Δωδεκάνησα σημειώθηκε μείωση -5,9%/-2 χιλ.. Η μείωση οφείλεται κυρίως στο αεροδρόμιο της Ρόδου -4 χιλ./-13,2%. Στην Κρήτη καταγράφηκε αύξηση +9,6%/+6 χιλ. καθώς τα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων κατέγραψαν αύξηση (+8,1%/+3 χιλ. και +12,8%/+2 χιλ. αντίστοιχα).
Στο Ιόνιο καταγράφηκε αύξηση +13,6%/+2 χιλ. επιβάτες. Η αύξηση του Ιονίου οφείλεται στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας (+9,9%/+1 χιλ.) καθώς οι αυξήσεις στα υπόλοιπα αεροδρόμια ήταν μικρές ως προς τον απόλυτο αριθμό των επιβατών.
Τέλος, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουάριου του 2019, καταγράφηκαν 941 χιλ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού παρουσιάζοντας αύξηση +8,4%/+73 χιλ. επιβάτες. Στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών καταγράφηκαν 454 χιλ. αφίξεις (+9,2%+ 38 χιλ.) και στα περιφερειακά αεροδρόμια 487 χιλ. αφίξεις (+7,6%/+34 χιλ.)