Τη μείωση του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων στο σαράντα τοις εκατό (40%) για το σχολικό έτος 2020-2021 καθώς και τη ρύθμιση σε δώδεκα μηνιαίες ισόποσες δόσεις σχετικά με το μίσθωμα του κυλικείου του 2ου Δημοτικού για το σχολικό έτος 2019-2020 αποφασίστηκε κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου.

Στο σύνολο 21 συμβούλων «ΥΠΕΡ» τάσσονται είκοσι δημοτικοί σύμβουλοι και «ΚΑΤΑ» δήλωσε ο κ. Καρπέτας,

Ν.Τ