ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ : ΣΤΑ 600 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Στα 600 εκατ. ευρώ ανεβάζουν οι ‘‘καθυστερήσεις’’ το συνολικό ύψος των αναγκαίων κεφαλαίων για τη ‘‘διάσωση’’ της Μαρινόπουλος, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η συζήτηση μεταξύ των τραπεζών και των εμπλεκομένων αλυσίδων επικεντρώνεται στη ‘‘διεύρυνση’’ κατά 30 εκατ. ευρώ της ενδιάμεσης χρηματοδότησης.

Το ζήτημα της εξασφάλισης των κεφαλαίων κίνησης για την κάλυψη των υποχρεώσεων μέχρι και τον Μάρτιο αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο προκειμένου ο σχεδιασμός εξυγίανσης να τεθεί σε εφαρμογή.