ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ | από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου | δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα |

 

Το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Σκιάθου αρχίζει να λειτουργεί κανονικά από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017, μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου εννοείται η παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου υποστηρικτικής  διδασκαλίας στα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 6) Αγγλικά.

Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η υποβοήθηση των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν με επιτυχία την Υποχρεωτική Εκπαίδευση και  να είναι ομαλή η  πρόσβασή τους στο Λύκειο.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα (11) ώρες.

Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στα παραπάνω μαθήματα με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στο μάθημα στο σχολείο ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από καθηγητές που έχουν προσληφθεί για τον συγκεκριμένο θεσμό.

Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα θα αναρτηθεί τη Δευτέρα 16-1-2017 στο Γυμνάσιο.

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας να προσέλθουν στο σχολείο ως την Τετάρτη 18/1/2017

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

κ. Ζαφειρίου, Δ/ντρια Γυμνασίου – Υπεύθυνη ΣΚΑΕ

τηλ 24270 22228