Κάντε αυτοεξέταση Μαστού ,Ψηλαφίστε το στήθος σας μια φορά το μήνα κάθε μήνα μετά το τέλος της περιόδου περίπου την 8η μέρα!!
Θα καταλάβετε την διαφορά εάν το κάνετε κάθε μήνα!!!