Σήμερα ο Σταμέλος Σταμάτης, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., ΜSc, εκπρόσωπος του τεχνικού μας γραφείου έγινε επίσημα μέλος του Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC Greece).

Το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC GREECE) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός φορέας, μοναδικό και επίσημο μέλος του World Green Building Council στην Ελλάδα. Βασικός στόχος του είναι η εγκαθίδρυση πολιτισμού αειφορίας και ορθής συμπεριφοράς από όλους τους εμπλεκόμενους στα κτίρια και το δομημένο περιβάλλον στην Ελλάδα.

H γνήσια στρατηγική που υιοθέτησε το συμβούλιο είναι σύμφωνη με τους 17 Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη πού έθεσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καθώς είναι σύμφωνη και με την αειφόρο πρακτική των LEVELS που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας.

Σκοπός όλων των μηχανικών πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και είμαστε σαν τεχνικό γραφείο στην πρώτη γραμμή των πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.