ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ | επιστολή του προέδρου της ΠΕΔ προς τον Γ.Γ Υπουργείου Εσωτερικών |

 

Κύριε Γενικέ,

σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 497/1991 , τις διατάξεις του ν.3852 καθώς και με την υπ’ αριθ. 43/14-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου σας , τα βιβλία δημοτολογίων των Ο.Τ.Α. και Μητρώων Αρρένων που ενώνονται πρέπει να συγκεντρώνονται στην έδρα του κάθε δήμου και να αποτελούν το ενιαίο Δημοτολόγιο και βιβλίο Μητρώων Αρρένων των Δήμων. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι , στην προσπάθεια τους να εξυπηρετούν του Δημότες τους έγκαιρα χωρίς να τους ταλαιπωρούν και να τους επιβαρύνουν με πρόσθετα έξοδα , είναι ότι η έκδοση των πιστοποιητικών γίνεται μόνο από την έδρα του Δήμου.

Θέση μας είναι ότι η έκδοση των πιστοποιητικών , εκτός από την έδρα του Δήμου , πρέπει να πραγματοποιείται και από τις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων , εφόσον σε αυτές υπηρετούν πιστοποιημένοι υπάλληλοι .Μόνο με αυτές τις ενέργειες μπορούμε να εξυπηρετούμε αποτελεσματικά τους δημότες και ταυτόχρονα να τους αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι οι λειτουργία των μεγάλων Καλλικρατικών Δήμων επιλέχθηκε για να είναι πιο αποτελεσματικοί, πιο κοντά στον πολίτη και όχι να δημιουργεί δυσλειτουργίες με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των Δημοτών.

Κύριε γενικέ είμαστε βέβαιοι ότι θα εξετάσετε με κατανόηση το αίτημα μας και ότι θα το προωθήσετε στον κο Υπουργό για την άμεση λύση του προβλήματος.

 

Με τιμή ,

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας

 

 

Κωτσός Γεώργιος

Δήμαρχος Δήμου Μουζακίου