Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : «ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ»

thumbnail_enpe-synedrio-3

«Ήρθε η ώρα, ωρίμασαν οι συνθήκες να μετεξελιχθεί η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση, να αποκτήσει δηλαδή κανονιστική αυτονομία ήτοι την αρμοδιότητα να θεσπίζει κανόνες δικαίου για θέματα του τομέα ευθύνης της. Να έχει την αρμοδιότητα να λύνει τα προβλήματα στα οποία διεισδύουν οι επιθυμίες των πολιτών», επισήμανε ο Κ. Αγοραστός και εξήγησε:

«Η κανονιστική αυτονομία των Περιφερειών είναι η βασική προϋπόθεση για την εδραίωση συνθηκών πραγματικής Αυτοδιοίκησης και τοπικής αυτονομίας καθώς και για τον απεγκλωβισμό τους από τον κρατικό εναγκαλισμό στα θέματα αρμοδιότητάς τους.

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ζητά ήδη τη διεύρυνση της κανονιστικής της αρμοδιότητας στους τομείς της ευθύνης της και ιδίως στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και σε όποιους άλλους τομείς συνδέονται με την προώθησή του, όπως είναι θέματα Περιφερειακής Χωροταξίας, προώθηση έργων και υποδομών και τελικά προώθηση των περιφερειακών επενδύσεων που θα δώσουν ανάσα στις τοπικές κοινωνίες.

Σε κάθε περίπτωση πολιτική αυτονομία των περιφερειών δε μπορεί να υπάρξει χωρίς κανονιστική αυτονομία. Γιατί αλλιώς δε μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να καθορίζει τους πολιτικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων θα επιφέρει την εκπλήρωση της αποστολής της και ειδικότερα της λαϊκής εντολής που έλαβε».

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Η δεύτερη πρόταση που κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και ενσωματώθηκε στο ψήφισμα αφορά την κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση , η οποία με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, «εκσυγχρονίζεται, μετασχηματίζεται και αναβαθμίζεται αφού αποτελεί το δεύτερο επίπεδο διοίκησης. Αποκτά επιχειρησιακή ικανότητα, ολοκληρωμένης διαχείρισης αναπτυξιακών πολιτικών αλλά και πολιτικών σε μια σειρά από τομείς που αφορούν το περιβάλλον, τα ύδατα, τη μετανάστευση, τις μεταφορές, τον τουρισμό και τα δημόσια έργα. Ακόμη και προνοιακές κοινωνικές πολιτικές εφ’ όσον προκριθεί».

thumbnail_enpe-synedrio-2

ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η τρίτη πρόταση του κ. Κώστα Αγοραστού ήταν «να επεκταθεί και στην Αυτοδιοίκηση η διάταξη του Συντάγματος που ισχύει για τις εθνικές εκλογές: Κάθε εκλογικός νόμος θα ισχύει με τις επόμενες εκλογές, μόνο αν ψηφιστεί με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3, δηλαδή από 200 Βουλευτές με τα σημερινά ισχύοντα. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή με 199 και λιγότερες ψήφους θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες.

Θεωρώ – υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ – ότι θα είναι προφανέστατα τα οφέλη από αυτή την πρόταση. Άλλωστε η λογική λέει ότι αν δεν ήταν ρύθμιση  επωφελής και χρήσιμη, τα πολιτικά κόμματα δε θα είχαν συμφωνήσει να ενσωματωθεί στο Σύνταγμα, άρα ν’ αποκτήσει την ύψιστη θεσμική θωράκιση. Με αυτή τη ρύθμιση αποσυνδέεται οριστικά η Αυτοδιοίκηση από το να είναι το πεδίο πειραματισμών ή εκγύμνασης κομματικών στρατευμάτων του κεντρικού πολιτικού συστήματος.

Εμείς παρουσιάζουμε αυτή την πρόταση και την καταθέτουμε στα πλαίσια του διαλόγου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων θα την υιοθετήσει και μέχρις ότου ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση, είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρξει δέσμευση της κυβέρνησης πως δε θα φέρει καμία νομοθετική πρωτοβουλία».

Ο κ. Κώστας Αγοραστός ετάχθη, πάντως, εναντίον της αλλαγής του εκλογικού συστήματος στην Αυτοδιοίκηση στην κατεύθυνση της απλής αναλογικής, τονίζοντας ότι θα οδηγήσει «στην ακυβερνησία, τις συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, τις αργυρώνητες θέσεις. Η θέση μας στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή η Αυτοδιοίκηση έχει τόσα μεγάλα προβλήματα η οικονομία και η κοινωνία, και χρειάζονται πολλές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που ο νόμος δε νομίζω ότι είναι στις προτεραιότητες.

Και κινδυνεύει να χαρακτηρισθεί ως πολιτικός αντιπερισπασμός αυτό το θέμα. Άλλωστε δεν λύνεις τα προβλήματα δημιουργώντας μεγαλύτερα. Ούτε συμβάλλεις στην επίλυση των προβλημάτων της χώρας και της κοινωνίας με ακυβέρνητες Περιφέρειες και Δήμους».

enpe-synedrio-4

ΨΗΦΙΣΜΑ

Στο συνέδριο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία η πρόταση του  Κ. Αγοραστού και εγκρίθηκε το εξής ψήφισμα:

«Στην κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η χώρα σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, η Αυτοδιοίκηση επωμίζεται ένα τεράστιο βάρος στην στήριξη της κοινωνίας και των πολιτών.

Στην πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο με στόχο την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αυτοδιοίκηση, ανταποκρινόμαστε θετικά.

Ξεκαθαρίζουμε εκ των προτέρων ότι συμφωνούμε στη βελτίωση του Καλλικράτη, στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας και της άρσης των στρεβλώσεων που διαπιστώθηκαν στη μέχρι σήμερα εφαρμογή του.

Επιτέλους πρέπει να συγχρονιστούμε με το βηματισμό της Ευρώπης και να υιοθετήσουμε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας. Θεωρούμε πως είναι η ώρα να γίνει η μεγάλη τομή στο διοικητικό μοντέλο της χώρας τόσο στο επίπεδο και της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Το σημερινό γραφειοκρατικό,  αναποτελεσματικό και αντιπαραγωγικό μοντέλο θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα νέο, που να υπηρετεί τους σκοπούς ενός επιτελικού, ευέλικτου και συνεκτικού κράτους.

Η αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την αυτοδιοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του θεσμού.

Η νέα Περιφερειακή Διακυβέρνηση θα πρέπει να διαθέτει κανονιστική αυτονομία στα θέματα ευθύνης της. Αυτό άλλωστε απορρέει τόσο από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική της αυτοτέλεια, όσο και από την ευρεία λαϊκή νομιμοποίησή της. Το τεκμήριο αρμοδιότητας για τις περιφερειακές υποθέσεις θα πρέπει να ανήκει στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Είναι επιβεβλημένη η κατάργηση του θεσμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Όσον  αφορά αποκλειστικά στον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, επιβάλλεται η θεσμοθέτηση ενός και μόνου, ενιαίου οργάνου.

Το όποιο νέο εκλογικό σύστημα για την αυτοδιοίκηση πρέπει να τύχει ευρύτερων συναινέσεων με τα εξής χαρακτηριστικά:

Α) Την αποτελεσματικότητα εκπλήρωσης του θεσμικού ρόλου της αυτοδιοίκησης όσον αφορά τη διοίκηση, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των υποθέσεων ευθύνης της.

Β) Την κατοχύρωση δημοκρατίας σε όλους τους θεσμούς και τους χώρους λειτουργίας της αυτοδιοίκησης με ιδιαίτερο σεβασμό στα δικαιώματα όλων.

Γ) Την έκφραση των πολιτικών διαθέσεων και επιλογών του λαού στη δεδομένη κάθε φορά χρονική στιγμή της κάλπης.

Στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από τη βαθιά κρίση που χαρακτηρίζεται από ύφεση, αποεπένδυση και καλπάζουσα ανεργία, η μεταφορά αρμοδιοτήτων με τους αντίστοιχους πόρους στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα βοηθήσει στην ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της χώρας.

Ζητάμε την απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας και την ορθολογική διαχείριση του ζητήματος των δανείων».

enpe-synedrio-1

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με χαιρετισμούς του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Ιερωνύμου, της Περιφερειάρχη Αττικής κας Ρένας Δούρου, του Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Γιώργου Πατούλη και της προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών  Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) κας Βέτας Πανουτσάκου.

Ακολούθησε η ομιλία του προέδρου της ΕΝΠΕ, περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού και στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμούς: ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης, η βουλευτής Ά Πειραιά και Νήσων του ΣΥΡΙΖΑ κα Γεωργία Γεννιά, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάκης Βορίδης, ο γραμματέας του Τομέα Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννης Ιωαννίδης και ο βουλευτής του ΚΚΕ, περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας κ. Νίκος Καραθανασόπουλος. Ακολούθησαν ομιλίες συνέδρων και η έγκριση του ψηφίσματος.

Στο συνέδριο παρέστησαν ακόμη οι Υφυπουργοί  Εσωτερικών κ. Γιάννης Μπαλάφας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Τάσος Πετρόπουλος, οι Γενικοί Γραμματείς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κώστας Πουλάκης και Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης.