Κυρία από την Σκιάθο ζητάει εργασία γραφείου. Τηλ επικοινωνίας : 6945345378