1. Το Υπουργείο Τουρισμού δεν είναι αρμόδιο.
  2. Κατόπιν επικοινωνίας με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, στο οποίο ανήκει το  Hellenic Film Commission και  εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού επιβεβαιώθηκε  ότι ουδέποτε είχε γίνει οποιαδήποτε προσέγγιση ή επικοινωνία και ουδέποτε είχε  κατατεθεί στον αρμόδιο φορέα οποιοδήποτε αίτημα ή πρόταση  σχετική με την εν λόγω ταινία.

Πρόκειται επομένως για ανυπόστατες και ανεπίσημες πληροφορίες, που αρχικά εμφανίστηκαν σε μεμονωμένη ιστοσελίδα και έχουν αναπαραχθεί  χωρίς να έχουν διασταυρωθεί, συνδέοντας  άστοχα και λανθασμένα κατά την αναπαραγωγή τους  το Υπουργείο Τουρισμού.

Για τα γενικότερα θέματα που αφορούν το Hellenic Film Commission και τις ενέργειες που γίνονται για την  προσέλκυση ξένων παραγωγών στην Ελλάδα, το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού έχει προχωρήσει κατ’ επανάληψιν  σε σχετικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου το τελευταίο διάστημα».