Στην προσπάθειά του να στηρίξει τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού, ιδιαίτερα καθώς οι αναστολές λειτουργίας καθιστούν δυσκολότερη την επικοινωνία, το Facebook προσφέρει εμπλουτισμένες υπηρεσίες που έχουν ως στόχο τη σύνδεση των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους.

Η εταιρεία δήλωσε ότι γνωρίζει πως πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επαφής με τους πελάτες, για το λόγο αυτό παρέχει συμβουλευτική και έτοιμα πρότυπα που μπορεί να υιοθετήσει μία επιχείρηση, ώστε να έχει απρόσκοπτη, αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες της.

Το τρίπτυχο λοιπόν που θεωρεί το Facebook ότι είναι σωστό και αποτελεσματικό την παρούσα φάση, όπου όλες σχεδόν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι σε αναστολή, είναι η χρήση προτύπων, οι συμβουλές για τη διατήρηση της επαφής και οι συχνές ενημερώσεις.

Για παράδειγμα, η ενημέρωση για τις αλλαγές που συμβαίνουν στην επιχείρηση ή τα μέτρα που λαμβάνονται, καθώς και το νέο ενδεχομένως πλαίσιο λειτουργίας της, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αισθανθούν οι πελάτες ασφαλείς, έχοντας μία πλήρη εικόνα της επιχείρησης εν τω μέσω της πανδημίας. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις μπορούν να εξηγήσουν στους πελάτες τους εάν μπορούν ακόμη να πραγματοποιούν παραγγελίες και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κάτι τέτοιο. Επίσης σημαντικό, είναι οι ενημερώσεις ως προς το διαδικτυακό ωράριο λειτουργίας και προσφοράς των υπηρεσιών.  Επιπροσθέτως, η άμεση επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών στο Facebook, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να απαντούν στα ερωτήματα των πελατών τους, είναι πολύ σημαντική για τη συνέχιση των σχέσεών τους.

Ένας ακόμη σημαντικός τρόπος, είναι οι δωρεάν διαδικτυακές συναντήσεις: Μία επιχείρηση μπορεί να διοργανώνει εκδηλώσεις με τη συμμετοχή των πελατών της,  ειδικά καθώς οι άνθρωποι είναι στο σπίτι τους και ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που μία επιχείρηση είναι εντελώς κλειστή, μπορεί να προβάλλει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της σε μία ζωντανή σύνδεση. Τέλος, εάν απαιτούνται περισσότερα εργαλεία, αυτά προσφέρονται στο κέντρο επιχειρηματικών πόρων του Facebook, ως υποστήριξη στη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού.