Στη νέα εταιρεία, η οποία προκύπτει από τη συνεργασία της Capital, συµφερόντων του Ευάγγελου Μαρινάκη, µε την DSS, συµφερόντων του υπουργού Εµπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρος, θα ανήκει ένας μεικτός στόλος πλοίων μεταφοράς προϊόντων και αργού πετρελαίου από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως.

Μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον χώρο της διεθνούς ναυτιλίας αποτελεί η στρατηγική συνεργασία της Capital Product Partners LP (CPLP), συµφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη, µε την DSS Holdings, συµφερόντων του υπουργού Εµπορίου των ΗΠΑ Wilbur Ross.

Η συμφωνία των 1,65 δισ. δολαρίων που αναμένεται να δηµιουργήσει τον τρίτο μεγαλύτερο παγκοσμίως στόλο εισηγμένο σε χρηματιστήριο αποτελούμενο από δεξαμενόπλοια τύπου Medium Range (MR) μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου, προκάλεσε αίσθηση και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης καθώς καλύφθηκε από μεγάλες εφημερίδες όπως η «Wall Street Journal» και από έγκυρους ιστότοπους που καλύπτουν θέματα ναυτιλίας, όπως η Tradewinds και η S&P Global Platts.

Η νέα εταιρεία, η Diamond S Shipping Inc, θα κατέχει ηγετική θέση στην αγορά τάνκερ µεταφοράς αργού και προϊόντων πετρελαίου και θα είναι, όπως τη χαρακτηρίζει η «Wall Street Journal», ένας κολοσσός με 68 πλοία στα οποία περιλαμβάνονται 52 τάνκερ που μεταφέρουν προϊόντα όπως βενζίνη, ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, καθώς και 16 τάνκερ μεταφοράς αργού πετρελαίου. Η εταιρεία αναµένεται ότι θα εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και θα έχει ως έδρα το Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή δεδομένων για τον ναυτιλιακό κλάδο VesselsValue, ο συνδυασμένος στόλος θα έχει αξία περίπου 1,55 δισ. δολάρια.

Η Diamond S Shipping Inc αναµένεται ότι θα είναι η τρίτη µεγαλύτερη εισηγµένη διαχειρίστρια εταιρεία δεξαµενόπλοιων µεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και η πέµπτη µεγαλύτερη εισηγµένη εταιρεία δεξαµενόπλοιων παγκοσµίως.

Οπως προκύπτει από τη συµφωνία, η CPLP θα αποσχίσει τις δραστηριότητές της σε δεξαµενόπλοια µεταφοράς αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου σε ξεχωριστή εταιρεία εισηγµένη στο χρηµατιστήριο, η οποία θα συγχωνευτεί µε τις επιχειρήσεις και τη διαχείριση της DSS.

Με την κίνηση αυτή η CPLP κάνει στρατηγικό βήµα µε στόχο να βελτιώσει την αξία για τους µετόχους της, αφού συνδυάζει τις επιχειρήσεις των δεξαµενόπλοιων µε τις αντίστοιχες µιας άλλης σηµαντικής εταιρείας που ειδικεύεται στην αγορά αυτή. Η CPLP προτίθεται να συνεχίσει τις δραστηριότητές της κυρίως στον τοµέα της µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων και ξηρού φορτίου ως master limited partnership (MLP), µε σύγχρονο στόλο και µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες ναυλώσεις που παράγουν σταθερές ταµειακές ροές.

Επιπλέον, η CPLP αναµένεται ότι θα συνεχίσει τις επενδύσεις µε περαιτέρω απόκτηση περιουσιακών στοιχείων σε διάφορους κλάδους της ναυτιλίας µε στόχο την αύξηση των εσόδων και των κερδών. Επίσης µε τη µεγάλη αυτή συµφωνία θα αναπροσαρµοστεί το προφίλ της CPLP µε σύγχρονα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων, ως βάση περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα έχουν µέση ηλικία 6,6 ετών. Το ντιλ θα γίνει µε ανταλλαγή µετοχών και αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019, αφού πρώτα χορηγηθούν οι απαραίτητες άδειες από τις αρµόδιες αμερικανικές εποπτικές Αρχές.

Σύμφωνα με τον Γεράσιµο (Jerry) Καλογηράτο, διευθυντή και διευθύνοντα σύµβουλο της Capital GP LLC, γενικού εταίρου της CPLP, η συμφωνία αποτελεί στρατηγικό βήµα δηµιουργίας αξίας για τους µεριδιούχους της εταιρείας, καθώς αναµένεται ότι το άθροισµα των τµηµάτων ύστερα από αυτή τη συναλλαγή θα υπερβεί την τρέχουσα αποτίµηση της CPLP. Ανέφερε επίσης ότι οι κοινοί µεριδιούχοι της εταιρείας θα λάβουν 23 εκατοµµύρια δολάρια σε αντάλλαγµα, σε μορφή επιπλέον μεριδίου κτήσης στη νέα εταιρεία, γεγονός που συνεπάγεται την κατά περίπου 10,8% πριµοδότηση στην καθαρή θέση των περιουσιακών στοιχείων που συνεισέφερε η CPLP στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής, αλλά και θα διατηρήσουν σε µεγαλύτερη κλίµακα την έκθεση στις αγορές δεξαµενόπλοιων προϊόντων και αργού πετρελαίου.

Επίσης, θα συνεχίσουν να λαµβάνουν µια σηµαντική διανοµή ανά κοινή µετοχική µονάδα από την CPLP µετά τη συναλλαγή.

Η CPLP είναι διεθνής εταιρεία – ιδιοκτήτρια δεξαµενόπλοιων, πλοίων εµπορευµατοκιβωτίων και πλοίων ξηρού φορτίου. Διαθέτει σήµερα 36 πλοία, µεταξύ των οποίων 21 σύγχρονα δεξαµενόπλοια τύπου Medium Range µεταφοράς προϊόντων διύλισης, 3 δεξαµενόπλοια αργού πετρελαίου τύπου Suezmax, ένα πετρελαιοφόρο τύπου Aframax αργού πετρελαίου / προϊόντων πετρελαίου, 10 πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων τύπου Neo Panamax και ένα πλοίο µεταφοράς ξηρού φορτίου τύπου Capesize.

O συνολικός στόλος υπό διαχείριση του Capital Group, συµφερόντων του Ευάγγελου Μαρινάκη, είναι 76 πλοία µε συνολική χωρητικότητα περίπου 8,11 εκατοµµύρια τόνους (dwt) και περιλαµβάνει 49 δεξαµενόπλοια (10 VLCCs, 4 Suezmaxes, 8 Aframaxes, 26 MR/Handy chemical/product και 1 µικρό δεξαµενόπλοιο), 4 σύγχρονα πλοία µεταφοράς LNG 174,000 m3 τύπου X-DF, 4 σύγχρονα πλοία µεταφοράς ξηρού φορτίου τύπου Capesize, 1 σύγχρονo πλοίo µεταφοράς ξηρού φορτίου τύπου Handysize, 14 πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων τύπου Neo Panamax και 4 πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων τύπου Feeder.

Με τη συµφωνία με την DSS οι µεριδιούχοι της CPLP θα κατέχουν αρχικά το 33% και οι κάτοχοι µετοχών της DSS θα κατέχουν το 67% της νέας εταιρείας. Οι µεριδιούχοι της CPLP θα εξακολουθήσουν επίσης να κατέχουν τα µερίδιά τους στην εταιρεία. Η CPLP ανακοίνωσε ότι αµέσως µετά το κλείσιµο της συναλλαγής θα προχωρήσει σε reverse split (1 προς 5) µε στόχο να ευθυγραµµιστεί η τιµή διαπραγµάτευσης της κοινής µετοχής της CPLP µε εκείνη αντίστοιχων εταιρειών.