Από την Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής  Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώνεται ότι κλιμάκιο της Υπηρεσίας θα βρίσκεται στο νησί της Σκοπέλου την ερχόμενη εβδομάδα από 6-10/7/2020 προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

  1. Εφαρμογή του  Εθνικού Προγράμματος  Εκρίζωσης  της Βρουκέλλωσης των Μηρυκαστικών  με τη διενέργεια καθολικής αιμοληψίας στο ζωικό κεφάλαιο του νησιού σε συνεργασία με τον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Βόλου-Αίγα  Φυλής Σκοπέλου.
  2. Έλεγχος καταλληλότητας οχημάτων (συντήρηση-κατάψυξη-ισοθερμικοί θάλαμοι) για τη  μεταφορά ζωικών προϊόντων και ετήσια ανανέωση υπαρχόντων αδειών αντίστοιχων οχημάτων προς διευκόλυνση των επιχειρηματιών του κλάδου των τροφίμων που δραστηριοποιούνται στο νησί.

           Για  πληροφορίες – αιτήσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε 

           στο Κτηνιατρικό Γραφείο Σκοπέλου   και  στο  τηλ.:   2424022679