Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  “ΔΙΟΔΟΣ“και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, η Κινητή Μονάδα προάγει την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της Ψυχικής Υγείας ενηλίκων που είναι αποκλεισμένοι από σχετικές δομές. Φέρνει την ψυχική υγεία και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της Μαγνησίας, καθώς επίσης προκρίνει την ενημέρωση του υγιούς πληθυσμού, με δράσεις και ψυχοκοινωνική παρέμβαση.

Αποτελείται από:

 Ψυχιάτρους
 Ψυχολόγους
 Κοινωνική Λειτουργό
 Νοσηλεύτρια

Οι Υπηρεσίες παρέχονται εντελώς δωρεάν σε χώρους των Κέντρων Υγείας. Οι επικείμενες επισκέψεις είναι :

ΚΥ Σκοπέλου: 15-16 Ιουλίου

ΚΥ Σκιάθου: 5 Αυγούστου

Ευχαριστούμε θερμά τους δήμους Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου για την υποστήριξη του κοινωφελούς έργου μας συνολικά και όλη τη βοήθεια που μας παρείχαν.

Ακόμη θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ακτοπλοϊκή εταιρεία HELLENIC SEAWAYS για την ευγενική χορηγία των εισιτηρίων μεταφοράς της διεπιστημονικής ομάδας από και προς τα νησιά καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημαντικότητα των παραπάνω χορηγιών, καθώς χωρίς αυτές δεν θα ήταν εφικτή η υλοποίηση του εγχειρήματος παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στα νησιά των Βορείων Σποράδων.