Ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας & Περιφερειακά ιατρεία στην επαρχία της Μαγνησίας δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ερώτηση κατέθεσα στη Βουλή για την οριακή κατάσταση και την αποδυνάμωση στο ιατρικό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας της επαρχίας της Μαγνησίας.

Με την απόφαση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας να προχωρήσει σε μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού από τα Κέντρα Υγείας Βελεστίνου, Αργαλαστής και Αλμυρού, για τη στελέχωση του νέου ιατρείου COVID-19 στο Κέντρο Υγείας Βόλο δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Κέντρων Υγείας και των περιφερειακών ιατρείων, τα οποία στελεχώνουν οι υπό μετακίνηση ιατροί και αφήνει ουσιαστικά εκτεθειμένες τις τοπικές κοινωνίες.
Σημαντικά προβλήματα έχουν προκύψει στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς μετά την παραίτηση δύο μόνιμων και δύο αγροτικών ιατρών με αποτέλεσμα να καλύπτονται εφημερίες από ιατρούς του Κέντρου Υγείας Αργαλαστής. Ακόμα, επειδή αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν άλλοι δύο μόνιμοι ιατροί το επόμενο διάστημα πρέπει να προγραμματιστεί άμεσα ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό.
θέτω τις παρακάτω ερωτήσεις στον Υπουργό Υγείας:

Θα προβεί το Υπουργείο άμεσα σε προκήρυξη κάλυψης των κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού, που υπάρχουν στα Κέντρα Υγείας της Μαγνησίας, ώστε να καλυφθούν τα οργανικά κενά και να περιοριστεί το καθεστώς μετακινήσεων των ιατρών;
Γνωρίζοντας ότι οι προκηρύξεις απαιτούν αρκετό χρόνο μέχρι να ολοκληρωθούν, θα υπάρξει μέριμνα για τη προσωρινή κάλυψη των κενών θέσεων μέσω αποσπάσεων, ειδικά για το ΚΥ Ζαγοράς που φαίνεται ότι θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα;

Θα δοθούν οικονομικά κίνητρα για τους ιατρούς που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας, όπως είναι της Ζαγοράς, Αργαλαστής, Σκιάθου και Σκοπέλου, που έχουν χαρακτηριστεί από το Υπ. Υγείας ως «άγονα και προβληματικά λόγω των γεωγραφικών, συγκοινωνιακών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών» (ΑΔΑ: 6Υ6Σ465ΦΥΟ-ΝΣ6), ώστε να γίνουν πιο ελκυστικά σε περίπτωση προκηρύξεων;