Η υπηρεσία ανατέθηκε σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται με το εμπόριο ποδηλάτων στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.
Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα περιλαμβάνουν τα εξής:
-Καταγραφή Ποδηλατικών Διαδρομών, τις οποίες αξιολογεί με βαθμό δυσκολίας, ώστε να ξέρει ο ποδηλάτης τι να επιλέξει. Ταυτόχρονα θα φωτογραφίζονται (πάντα με τα ποδήλατο ως φόντο) σημεία ενδιαφέροντος για τον ποδηλάτη. Η κάθε διαδρομή περιγράφεται ώστε να έχει γνώση της εικόνας και της διαδρομής ο χρήστης.
-Χάρτες σε μορφή GPX, ώστε να μπορεί να κατέβει στο GPS κάθε μορφής, αλλά και ως απεικόνιση σε χάρτη.
-Ταυτόχρονα δημιουργείται ομάδα στη δημοφιλή αθλητική εφαρμογή STRAVA με το όνομα που θα επιλεγεί, ώστε να την ακολουθούν (μαζί με τις διαδρομές που θα δημιουργούν στη συνέχεια οι επισκέπτες, ο κύκλος θα μεγαλώνει).
-Τα αρχεία θα δοθούν και σε εικόνα (jpg) για να μπορούν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ιστοσελίδα.
-Εικαστική και δημιουργική αποτύπωση των διαδρομών και των αντίστοιχων περιγραφών – πληροφοριών τους και την ετοιμασία μακέτας και παράδοσή της σε τελικό αρχείο για την ενδεχόμενη αξιοποίηση από τον Δήμο για παραγωγή φυλλαδίου ή χάρτη.
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας ορίστηκε έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2021.