Καλαφάτισμα- Γέμισμα των ρωγμών ενός πλοίου που κάποτε γίνονταν με ξεφτίσματα από παλαμάρι στυμμένο και εμποτισμένο με πίσσα τη στιγμή που επισκευαζόταν η σανίδωση. Με ειδικά σκαρπέλα το καλαφάτισμα εισάγονταν με πίεση στις συνδέσεις τη σανίδωση (λεγόμενες και τσόντες) έτσι ώστε να τις στεγανοποιήσουν χωρίς να μειώσουν την ελαστικότητα τους.

Καρναγιο Τρικεριου Κικυνθος