Την προηγούμενη Κυριακή οριστικοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό το θέμα με την σύνθεση των προσώπων που θα απαρτίζουν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Από την λειτουργία του στη συνέχεια θα αποδειχτεί αν επιλέχτηκαν από τον κόσμο οι ικανότεροι. Το σίγουρο είναι πως έμειναν εκτός και από τις δύο πλευρές άνθρωποι που πράγματι θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά και ελπίζουμε να αξιοποιηθούν για το καλό του νησιού.