Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 21 Μαΐου μέσο όρο τιμών 28 μg/m3, στις 22 Μαΐου μέσο όρο τιμών 13 μg/m3, στις 23 Μαΐου μέσο όρο τιμών 19 μg/m3 και στις 24 Μαΐου μέσο όρο τιμών 18 μg/m3.
Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 21 Μαΐου μέσο όρο τιμών 10 μg/m3, στις 22 Μαΐου μέσο όρο τιμών 4 μg/m3 στις 23 Μαΐου μέσο όρο τιμών 9 μg/m3 και στις 24 Μαΐου μέσο όρο τιμών 8 μg/m3.

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται
καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr/