Σε άμεσο κίνδυνο να χάσουν τον χαρακτηρισμό των απειλούμενων φυλών και μαζί με αυτόν και οι κτηνοτρόφοι την οικονομική ενίσχυση βρίσκονται οι αίγες Σκοπέλου, όπως και η βραχυκερατική φυλή βοοειδών και ο ίππος Πίνδου, καθώς ο πληθυσμός τους εμφανίζεται οριακά κάτω από το αριθμητικό πλαφόν για τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής. Για μεθοδεύσεις σε αρκετές εκτροφές που βρίσκονται στο Μέτρο των Σπάνιων Φυλών, κάνουν λόγο οι κτηνοτρόφοι.
Να αναφερθεί ότι οι αίγες Σκοπέλου που είχαν δηλωθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2018 (1η προκήρυξη Μέτρου Σπάνιων Φυλών), έφτανε τα 9.222 ενταγμένα ζώα. Τα όρια των θηλυκών ζώων αναπαραγωγής, σύμφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 817/2004, που ορίζει το κατώφλι, κάτω από το οποίο μια φυλή θεωρείται ως απειλούμενη µε εγκατάλειψη, είναι για τις αίγες και τα πρόβατα οι 10.000.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν εκτροφείς αυτόχθονων φυλών ζώων για την κατάσταση που επικρατεί στο Μέτρο 10.1.9 «Σπάνιες Φυλές», «πλέον ο αριθμός των κεφαλιών ορισμένων φυλών αυξάνονται σε τέτοιο βαθμό, ώστε την ερχόμενη προγραμματική περίοδο δεν θα αξιώνουν την αντίστοιχη ενίσχυση».
Όπως τονίζουν «για τη βραχυκερατική φυλή βοοειδών ασφαλείς πληροφορίες κάνουν λόγο για 7.359 πιστοποιημένα ζώα μετά τη 2η προκήρυξη των Σπάνιων Φυλών (Μέτρο 10.1.9), την ώρα που το όριο για τα βοοειδή είναι 7.500 για µία απειλούμενη φυλή». Όπως προαναφέρθηκε ο αντίστοιχος αριθμός για τα αιγοπρόβατα είναι 10.000, ενώ εκφράζονται ανησυχίες ότι από τη 2η πρόσκληση, η οποία έμεινε ανοιχτή για 20 ημέρες, πέρασαν και κάποιες εκτροφές που εκφράζονται αμφιβολίες για το αν πράγματι πληρούσαν τα κριτήρια του Μέτρου.

Εκτροφείς σπάνιων φυλών δηλώνουν πως «ο λόγος που συμβαίνουν τα παραπάνω οφείλεται πρώτον στο γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφής κανονισμός – φάκελος για το ποια ακριβώς είναι τα χαρακτηριστικά των αυτόχθονων φυλών, που τις ορίζουν ως τέτοιες. Για παράδειγμα, σωματική ανάπτυξη, χρωματισμός κ.λπ., για να μπορούν οι έλεγχοι να τα ξεχωρίζουν στοιχειωδώς σε έναν βαθμό. Δεύτερον, θεωρείται ότι ένα πρόγραμμα γονιδιακής ταυτοποίησης σε συνδυασμό µε τη διατήρηση σοβαρών γενεολογικών βιβλίων από τους ίδιους τους παραγωγούς δεν θα άφηνε χώρο για μεθοδεύσεις. Σημειώνεται εδώ πως ένα τέτοιο πρόγραμμα γονιδιακής ταυτοποίησης µε συλλογή δειγμάτων πραγματοποιεί η Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών σε συνεργασία µε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτή τη δράση τη χρηματοδοτεί μόνη της η Ένωση µε ίδια κεφάλαια για να φτάσει στο σημείο να αναγνωριστεί γονιδιακά η βραχυκερατική φυλή».

Γιώργος Ξυνός / Εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ