SONY DSC

 

Πυρήνα καινοτόμας δραστηριότητας θα αποτελέσει το ιστορικό για την πόλη του Βόλου, κτίριο της Κίτρινης Αποθήκης. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σχεδιάζει την εγκατάσταση στο εμβληματικό κτίριο και λειτουργία του Technopolis Ιάσων, ενός κέντρου επιχειρηματικής καινοτoμίας, τεχνολογίας και διεπιστημονικής έρευνας. Η πρότασή του ύψους 10 εκατ. ευρώ, πήρε χθες «πράσινο φως» από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, και μπαίνει πλέον σε φάση υλοποίησης.

Την απόφαση για την ένταξη της πρότασης του Π.Θ. στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.

«Όταν προσπαθείς, έχεις όραμα και πρόταση, τα καταφέρνεις. Η Κίτρινη Αποθήκη, καλείται να διαδραματίσει ένα νέο ιστορικό ρόλο, φιλοξενώντας δραστηριότητες αιχμής και αποτελώντας θερμοκοιτίδα καινοτομίας, νέας γνώσης που θα συνδέεται με την αγορά εργασίας», ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιώργος Πετράκος.

Ήδη, για την αποκατάσταση του κτιρίου έχει εκπονηθεί πλήρης μελέτη και έχει αποκτηθεί οικοδομική άδεια, η οποία περιλαμβάνει και μουσείο για τους ήρωες που βασανίσθηκαν και εκτελέσθηκαν στον χώρο αυτό. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 10 εκατ. ευρώ.

Ήδη, ο κ. Πετράκος βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η δημοπράτηση του έργου.

 

Ο Αλέξης Χαρίτσης

Για τη χρηματοδότηση του έργου με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε:

«Με το έργο αυτό προστατεύουμε και αναβαθμίζουμε ένα εμβληματικό κτίριο της πόλης του Βόλου, που συνδέεται με τα πιο σημαντικά ορόσημα της ιστορίας της, και ταυτόχρονα δημιουργούμε σύγχρονες υποδομές για τη διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας και την παραγωγική αξιοποίησή της μέσα από τη διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων.

Δημιουργούμε έτσι τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του υψηλά μορφωμένου ανθρώπινου δυναμικού της πόλης και της πολύ σημαντικής ερευνητικής δουλειάς που γίνεται στο Πανεπιστήμιο του Βόλου, δίνοντας παράλληλα ώθηση σε μία δυναμική και καινοτόμα τοπική οικονομία της γνώσης, ικανή να παράγει σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Σε στενή συνεργασία και διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, εξασφαλίζουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση εκείνων των υποδομών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία και ανοίγουν αναπτυξιακές δυνατότητες, κινητοποιώντας τις υγιείς δυνάμεις για καινοτομία και επιχειρηματικότητα».

 

Ιστορικό κτίριο

Η Κίτρινη Αποθήκη αποτελεί ένα ιστορικό κτίριο για τον Βόλο, που καλείται πλέον να γράψει νέα ιστορία φιλοξενώντας στις εγκαταστάσεις του το Technopolis Ιάσων με στόχο τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και την ανάσχεση του braindrain, τη συγκράτηση δηλαδή του επιστημονικού δυναμικού υψηλού επιπέδου στη Θεσσαλία και την Ελλάδα.

Η Κίτρινη Αποθήκη, εμβαδού 7,500 τ.μ., κατασκευάσθηκε λίγο μετά το 1930, με σχέδια που είχαν συνταχθεί το 1926 από την εταιρεία καπνών «AMERICA TOBACCO» για να χρησιμοποιηθεί ως καπναποθήκη, και αργότερα περιήλθε στην ΣΕΚΕ. Στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής (1941-44), χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή και στο κτίριο φυλακίσθηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν Έλληνες πατριώτες από τους Ναζί. Στα υπόγεια του κτιρίου υπάρχουν ακόμη οι ειδικοί χώροι βασανιστηρίων και εκτελέσεων. Ο Δήμος Βόλου, τιμής ένεκεν, εντοίχισε το 1984 αναμνηστική πλάκα σε μία από τις γωνίες του κτιρίου. Το κτίριο έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το ΥΠΠΟ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΛΑΠ/Γ/2500/62661/18-11-93, ΦΕΚ 916/ΤΒ/21-12-93.

 

Η πρόταση

Η πρόταση του Π.Θ. για την αξιοποίηση της Κίτρινης Αποθήκης, αφορά στη διαμόρφωση μιας ενιαίας και σύγχρονης δομής για τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και την ανάσχεση του braidrain.

Πρόκειται για την Επιχειρησιακή Μονάδα (Δομή) Στήριξης – Technopolis Ιάσων, της Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη Θεσσαλία, η οποία ως στόχο θα έχει:

• να υποστηρίξει, με άρτιες τεχνολογικά υποδομές, τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης,

• να συσπειρώσει μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις και να τις προσανατολίσει σε τεχνολογίες, οργανωσιακές διαδικασίες και σε διεθνείς αγορές,

• να συμπράξει στη διαμόρφωση συνεργατικών σχηματισμών και συσπειρώσεων, όπου θα συνυπάρχουν Διεπιστημονικά Ερευνητικά Εργαστήρια με την επιχειρηματική λειτουργία και εξέλιξη,

• να υποβοηθήσει περαιτέρω, ανταγωνιστικές ερευνητικές δραστηριότητες, για τις οποίες έχει υψηλό ενδιαφέρον η επιχειρηματική κοινότητα,

• να αποτελέσει θερμοκοιτίδα πιλοτικών ερευνητικών δράσεων και νεανικής επιχειρηματικότητας,

• να στεγάσει αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων για την υποστήριξη μεταφοράς τεχνολογίας και δια-βίου μάθησης.

• να συνεργαστεί με το δημιουργούμενο Δίκτυο Ανάπτυξης της Καινοτομίας, το οποίο, αυτή την περίοδο, προετοιμάζουν οι Περιφερειακοί Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι της χώρας μαζί με τα Ερευνητικά Ινστιτούτα και Ιδρύματα της χώρας.

Το Technopolis Ιάσωνθα αποκτήσει χαρακτηριστικά innovation hotspot. H δομή που θα δημιουργηθεί θα έχει τη μορφή «κοινοπραξίας» μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ) και άλλων ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων, και θα υποστηριχθεί από της υπάρχουσες διοικητικές και υποστηρικτικές δομές της επιτροπής ερευνών του ΠΘ, εμπλέκοντας έμπειρο προσωπικό που δραστηριοποιείται ήδη στους τομείς αυτούς, με τις απαραίτητες προσθήκες όπου κρίνεται απαραίτητο.

Το προτεινόμενο innovation Hot Spot, θα έχει σκοπό να συνενώσει ερευνητικούς τομείς που συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανική και γεωργική παραγωγή στη Θεσσαλία. Η έμφαση θα δοθεί σε τομείς που κρίνεται ότι υπάρχει σημαντική συγκέντρωση υψηλής τεχνογνωσίας, καινοτομίας, μοναδικότητας, εξωστρέφειας, δυνατότητας ανάπτυξης νέων αγορών. Επιπλέον θα στοχεύει σε τομείς της ερευνητικής, τεχνολογικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που έχουν τεθεί στη RIS3 (Εθνική ή Περιφερειακή) κινητοποιώντας και διατομεακές συνεργασίες.

Ένας σημαντικός στόχος του Hot Spot Technopolis Ιάσωνθα είναι η συνεργασία και η παροχή υπηρεσιών σε παραγωγικούς φορείς σε επιλεγμένους τομείς, στους οποίους η Θεσσαλία βρίσκεται συγκριτικά σε ισότιμη ή παραπλήσια (ανταγωνιστική) θέση με εργαστήρια του ΠΘ, ΑΤΕΙ, ΙΕΤΕΘ και ευρωπαϊκούς φορείς με τους οποίους θα αναπτυχθούν συνεργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη θέση θα έχει η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στις περιοχές εφαρμογής της παραγόμενης γνώσης και τεχνολογίας, μέσα από την ίδρυση εταιρειών-τεχνοβλαστών αλλά και την κατοχύρωση των προϊόντων και υπηρεσιών και την πιθανή μετέπειτα μεταφορά τους στη βιομηχανία μέσω σχετικών συμφωνιών προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (license agreements). Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία νέων καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων (start-up, spin-off), κέντρων ανάπτυξης προϊόντων και εγκαταστάσεων κοινής χρήσης και μείωσης επενδυτικού ρίσκου (competence centers και risk-sharing facilities).

Το Technopolis Ιάσων Innovation Hot Spot μέσω της δομής ΜΟΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα προσφέρει στους νέους επιστήμονες ή σε ομάδες που θέλουν να δουν την ιδέα τους να αποκτά εξωστρεφή προσανατολισμό και να βρίσκει διέξοδο στην πραγματική αγορά, τη δυνατότητα να αναδείξουν και να εξελίξουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία, αξιοποιώντας τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και αναπτύσσοντας το επαγγελματικό τους ανθρωποδίκτυο, και θα προσφέρει σύγχρονο χώρο δημιουργικής συνεργασίας, στο επίκεντρο του οικοσυστήματος καινοτομίας στο κτίριο της «Κίτρινης Αποθήκης».

Τμήμα του ισογείου και του υπογείου θα μετατραπούν σε χώρο έκθεσης και μνήμης για την ιστορία του κτιρίου, με έμφαση στη χρήση του καπνού που χαρακτήρισε την τοπική οικονομία για δεκαετίες, καθώς και στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής 1941-1944, που χρησιμοποιήθηκε ως χώρος φυλακής, βασανιστηρίων και εκτελέσεων.

 

Οι βουλευτές και η Ν.Ε. Μαγνησίας ΣΥΡΙΖΑ

Από τους τρεις βουλευτές Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ και τη Ν.Ε. Μαγνησίας του κόμματος έγινε η ακόλουθη δήλωση:

«Ένα χρόνιο αίτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων φορέων της πόλης και των κατοίκων της, η αποκατάσταση του κτιρίου της “Κίτρινης Αποθήκης”, ικανοποιείται με τη σημερινή (σ.σ. χθεσινή) απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση να ενταχθεί στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ.

Εκτός από την κάλυψη κτιριακών αναγκών του Πανεπιστημίου, διασώζεται ένα κτίριο που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο, συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης μας».

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ