Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλία η υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων, επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην δημιουργία νέας μονάδας τουριστικής κατασκήνωσης κατηγορίας 5 αστέρων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 191.762,99 ευρώ.

Η επένδυση αφορά τη δημιουργία νέας μονάδας για την επαναλειτουργία του δημοτικού κάμπινγκ στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου του οποίου η λειτουργία έχει διακοπεί από το 2007. Ειδικότερα, αφορά την ανακαίνιση, εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό του κάμπινγκ κατηγορίας 5 αστέρων (σύμφωνα με την κατάταξη του ΕΟΤ), συνολικής δυναμικότητας 300 θέσεων της υπό σύσταση ατομικής επιχείρησης “ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΥΡΕΛΑΣ” στην περιοχή Χορευτό.