Ένα από τα ισχυρά χαρτιά του Παναγιώτη Διολετα είναι ο Γιώργος Θεοδώρου, ο οποίος έχει διατελέσει επι σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος και με έντονη δραστηριότητα κυρίως στον τομέα του αθλητισμού.