Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας
 • Κυριακή των Βαΐων πρωί 7:00 – 10:30 π.μ. Κυριακη Βαΐων εσπέρας 7:00 – 9:00 μ.μ.
 • Μεγάλη Δευτέρα πρωί 7:30 9:30 π.μ.
 • Μεγάλη Δευτέρα εσπέρας 7:00 – 9:00 μ.μ.
 • Μεγάλη Τρίτη πρωί 7:30 – 9:30 π.μ.
 • Μεγάλη Τρίτη εσπέρας 7:00 – 9:00 μ.μ.
 • Μεγάλη Τετάρτη πρωί 7:30 – 9:30 π.μ.
 • Ιερόν Ευχέλαιον 5:30 – 6:30 μ.μ.
 • Μεγάλη Τετάρτη εσπέρας 7:00 – 9:00 μ.μ.
 • Μεγάλη Πέμπτη πρωί θεία κοινωνία για εργαζομένους 5:00 – 7:00 π.μ.
 • Μεγάλη Πέμπτη πρωί θεία λειτουργία 7:30 – 10:00 π.μ.
 • Μεγάλη Πέμπτη εσπέρας 7:00 – 11:00 μ.μ.
 • Μεγάλη Παρασκευή πρωί Μεγάλες ώρες,
 • Μέγας Εσπερινός 9:00 – 12:00 π.μ.
 • Μεγάλη Παρασκευή εσπέρας – ακολουθία επιταφίου 7:00 – 10:00 μ.μ.
 • Περιφορά επιταφίου 10:00 μ.μ.
 • Μεγάλο Σάββατο πρωί – κρυφή ανάσταση 9:00 – 11:00 π.μ.
 • Μεγάλο Σάββατο εσπέρας Ανάσταση 11:00 μ.μ. – 1:30 π.μ.
 • Κυριακή του Πάσχα –
 • Εσπερινός της αγάπης 11:00 – 12:00 π.μ.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ