ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

 

img_20161109_1300421Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς δέχθηκε επίσκεψη στην έδρα του από τον Βουλευτή Μαγνησίας του Κ.Κ.Ε. κ. Κώστα Στεργίου.  Ο Βουλευτής μαζί με αντιπροσωπεία τοπικών στελεχών του κόμματος από τη Ζαγορά, ζήτησε ενημέρωση για ζητήματα της Οργάνωσης και προφανέστατα ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς αποδέχθηκε την πρόταση και εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον Διευθυντή κ. Διονύση Βαλασσά.

Όπως σε κάθε αντίστοιχη περίσταση ο Συνεταιρισμός έθεσε ζητήματα καθημερινής λειτουργίας αλλά και θέματα κομβικά για το υγιές μέλλον της Οργάνωσης όπως και για την τοπική ανάπτυξη που είναι συνυφασμένη με το ανθρώπινο δυναμικό των μελών του Συνεταιρισμού. Ο Βουλευτής ενημερώθηκε πλήρως και ζητήθηκε από τον Συνεταιρισμό και η δική του συμβολή για την ομαλή και θετική επίτευξη των στόχων της Οργάνωσης.

Κεντρικό ζήτημα όπως έχει αναφερθεί σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, είναι η ένταξη της μηλιάς σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα φύτευσης και ωρίμανσης με σκοπό την αναδιάρθρωση της καλλιέργειας. Η αναδιάρθρωση αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας υπό γεωτεχνική αλλά και οικονομική άποψη. Αφενός η ανανέωση των καλλιεργειών είναι απαραίτητη λόγω βιολογικής διάρκειας ζωής των φυτών αλλά και λόγω διασφάλισης της άριστης ποιότητας του τελικού προϊόντος που «απολαμβάνει» ο καταναλωτής. Αφετέρου η αλλαγή καλλιεργειών με σχήματα φύτευσης που απαιτούν λιγότερο κόστος παραγωγής, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, θα αποδώσει περισσότερο και αναγκαίο κέρδος στον παραγωγό – μέλος του Συνεταιρισμού.

Επιπλέον μέσω του Διευθυντή ζητήθηκε από τον Συνεταιρισμό η διαμόρφωση ειδικών πολιτικών για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως η Ζαγορά που εδρεύει ο Συνεταιρισμός και το σύνολο των μελών του, από όλες τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις και ιδιαιτέρως για ζητήματα του πρωτογενούς τομέα. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι χρειάζονται αυτές οι περιοχές επιπλέον οικονομική στήριξη από τις υπόλοιπες που είναι πλησιέστερες σε αστικά κέντρα. Παραδειγματικά τόνισε ότι στα προγράμματα νέων αγροτών τα κονδύλια για τους ενδιαφερόμενους επιβάλλεται να είναι υψηλότερα.

Παράλληλα ενημέρωσε τον Βουλευτή για την επίδραση των κεντρικών πολιτικών σε τομείς όπως το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Έγινε κοινώς αποδεκτό ότι τα συνεταιριστικά σχήματα όπως ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς, λόγω διάρθρωσης είναι από τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν τα μέγιστα στα ταμεία του κράτους καθώς δεν αποκρύπτει τίποτα και συνεπώς επιβάλλεται να τύχουν φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων οι αγρότες – μέλη των Συνεταιρισμών με διπλό στόχο. Παράλληλα ενημερώθηκε ο Βουλευτής για το μέγεθος του προσωπικού που απασχολείται στη Ζαγορά, στις διοικητικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις της Οργάνωσης. Την διατήρηση της δυναμικής του πρωτογενούς τομέα από τη μία πλευρά και την ενίσχυση των συνεταιριστικών σχημάτων που προσφέρουν πολλαπλές ωφέλειες στο κοινωνικό σύνολο.

Τέλος ο Διευθυντής, ζήτησε και από τον Βουλευτή του Κ.Κ.Ε. , όπως πάντα αναφέρει ο Συνεταιρισμός να συμβάλλει και με τις δικές του πολιτικές δυνάμεις για την διατήρηση και ανάπτυξη των βασικών υποδομών της περιοχής όπως το οδικό δίκτυο στο Πήλιο, τις σχολικές μονάδες και τις εκπαιδευτικές υποδομές και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέσω του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία παραμονής των πολιτών στην ύπαιθρο και ειδικά στη Ζαγορά.