Για το θέμα της ίδρυσης του ΕΠΑΛ βεβαιώνω ότι η συμβολή του Αποστόλη Πασχάλη ήταν μεγάλη. Μαζί ταξιδέψαμε από τη Σκιάθο για να τη συνάντηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Βόλο και είδα με πόση θέρμη και αποφασιστικότητα υποστήριζε το θέμα τόσο για τη χρησιμότητα ενός σχολείου Επαγγελματικής κατεύθυνσης, όσο και για τον τρόπο βοηθητικής χρηματοδότησής του από το Δήμο. Αλλά σημαντική είναι και η συμβολή του διευθυντή Δευτεροβάθμιας , του κ. Σαβελίδη που γνωρίζει άριστα τα θέματα των ΕΠΑΛ και λόγω ειδικότητας, Αν και ανήκουμε σε αντίθετες θα έλεγα πολιτικές παρατάξεις με τον Αποστόλη, αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να ακουστεί.

Εμείς εδώ στη Σκιάθο, ανήκουμε στις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις που, αντί να μειώνονται τμήματα και να κλείνουν σχολεία, αντίθετα έχουμε αύξηση τμημάτων (Γυμνάσιο) και ίδρυση σχολικής μονάδας.(επαλ). Αλλά το πρόβλημα της στέγασης είναι μεγάλο αφού στον ίδιο χώρο (στο κτήριο Γυμνασίου – Λυκείου) καλούνται από την καινούρια χρονιά να λειτουργήσουν μαζί Λύκειο, Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ, η ενισχυτική διδασκαλία που γίνεται μετά το μεσημέρι, και πιθανώς και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που είναι επίσης σημαντικό.

Αυτός ο «συνωστισμός» σχολικών μονάδων σε ένα χώρο κάποια στιγμή θα κάνει τη λειτουργία τους αδύνατη. Αυτή είναι και η πρόκληση για τη νέα Δημοτική Αρχή που πρέπει να βρει επειγόντως λύση. Λύση τόσο στο θέμα της συντήρησης των ήδη υπαρχόντων σχολικών μονάδων, όσο και στο θέμα της ίδρυσης νέου κτηρίου. Ευχαριστώ.