Η Urbanact, στα πλαίσια των εικαστικών της παρεμβάσεων – δημόσιες τοιχογραφίες, θα υλοποιήσει το χρονικό διάστημα 12-28 Σεπτεμβρίου 2017 στην πόλη μας, μια σειρά από δημόσιες τοιχογραφίες.

Οι τοιχογραφίες θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος “Urbanartventures II”, το οποίο  έχει σαν στόχο του την ανάπτυξη και διάδοση της τέχνης της δημόσιας τοιχογραφίας και πως αυτή η τέχνη μπορεί να συμβάλει, πέρα από την  αισθητική αναβάθμιση και “ανάπτυξη” του αστικού τοπίου και στην προώθηση σημαντικών κοινωνικών αξιών, την ενθάρρυνση των νέων να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας.
Συμμετέχουν καλλιτέχνες από το Βόλο και άλλες ελληνικές πόλεις και καλλιτέχνες από το εξωτερικό, από τις χώρες Δανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Σερβία, Ισπανία και Γερμανία.

Η ομάδα προσκαλεί όποιον πολίτη-ιδιοκτήτη κτιρίου επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα και να συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης, όπως αποστείλει στοιχεία του και φωτογραφία της επιφάνειας του κτιρίου του,  στην οποία επιθυμεί να υλοποιηθεί τοιχογραφία, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Διευκρινίζεται ρητά ότι δεν θα υπάρξει κανένα κόστος για τον ιδιοκτήτη, ενώ οι καλλιτέχνες θα προτείνουν και θα συζητήσουν το προσχέδιο τους με τον-τους ιδιοκτήτες για τη σύμφωνη γνώμη τους.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ομάδας και για προηγούμενα έργα της, μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες: www.urbanact.gr  & www.facebook.com/Urbanactgr-236183123181556

Για οποιαδήποτε απορία και για υποβολή της πρότασης επικοινωνείτε στα κάτωθι: Κυριάκος Ιωσηφίδης συντονιστής προγραμμάτων Urbanact, Email: carpediemact@gmail.com, Tηλ: 6973 70 19 61