«Η ΧΑΝΤΖΑΡΑ» Το τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Σανιδάς και μελοποίησε ο Αντώνης Κισσουράς σε μια μοναδική ερμηνεία της Κυριακής Δαμάσκου

402