Η Σκιάθος είναι το πρώτο νησί της Ελλάδας στο οποίο θα εφαρμοστεί ολοκληρωμένη και συστηματική παρέμβαση με σκοπό τη βελτίωση της διατροφής και την προάσπιση της υγείας των παιδιών.

Σκοπός της Πρωτοβουλίας για την Σκιάθο είναι αφενός είναι η υποστήριξη των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών  και του νηπιαγωγείου του Δήμου Σκιάθου σε θέματα διατροφικής πολιτικής και πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και αφετέρου η επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας και άθλησης που δραστηριοποιούνται στο νησί.

Μέσα από την επιμόρφωση των παιδαγωγών των φορέων προσχολικής εκπαίδευσης του νησιού, στόχος είναι η ενίσχυση της διατροφικής τους γνώσης και η υποστήριξη με πρακτικά εργαλεία της προσπάθειά τους να διαμορφώσουν για τα παιδιά ένα περιβάλλον που προωθεί ισορροπημένες συνήθειες ζωής. Παράλληλα, σκοπός είναι τόσο οι παιδαγωγοί όσο και οι επαγγελματίες υγείας και άθλησης να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να παρέχουν στους γονείς υποστήριξη, σε συστηματική βάση, για να πράξουν το ίδιο και στο σπίτι.

Σύγχρονη διατροφική πολιτική & πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Παιδική Παχυσαρκία 2014-2020 και το T.H. Chan Harvard School of Public Health, τα παιδιά που απασχολούνται σε φορείς προσχολικής εκπαίδευσης θα πρέπει να διατρέφονται σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές παιδιατρικές και διατροφι­κές οδηγίες για την υγιεινή διατροφή. Η επιμόρφωση των παιδαγωγών, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας, θα ενισχύσει τη γνώση με πρακτικά εργαλεία ενώ παράλληλα μέσω ενός αριθμού στοχευμένων καλών πρακτικών τα παιδιά και οι οικογένειές τους θα μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες και να διαμορφώσουν συνήθειες που προλαμβάνουν την παιδική παχυσαρκία. Απώτερος στόχος είναι να αλλάξει μια ολόκληρη νοοτροπία και να επανέλθει το μέτρο, η κανονικότητα και η ισορροπία στον τρόπο ζωής των οικογενειών.

Η παρέμβαση στη μεταβρεφική και προσχολική ηλικία με την ενίσχυση της διατροφικής γνώσης των ενηλίκων που εμπλέκονται στη φροντίδα των παιδιών και τη δημιουργία προστατευτικού πλαισίου αποτελεί το μοναδικό τρόπο να μεγαλώσουμε υγιή παιδιά. Η Πρωτοβουλία αυτή αποτελεί κάλεσμα για αφύπνιση, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σήμερα στα νησιά μας, κοντά στον πλούτο της ελληνικής φύσης και της θάλασσας, θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν ισορροπημένα και να αποτελούν πρότυπο όσον αφορά στις διατροφικές τους συνήθειες για τους χιλιάδες τουρίστες που τα επισκέπτονται. Η ελληνική παραδοσιακή διατροφική κουλτούρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτιστική μας κληρονομιά και τα παιδιά μας δικαιούνται να την γνωρίζουν και να μπορούν με υπερηφάνια να την προβάλλουν.

Χρειαζόμαστε τη δική σας ενίσχυση για να τα καταφέρουμε!

Προκειμένου να βοηθήσουμε τα μικρά παιδιά που ζουν στη Σκιάθο να βάλουν τις βάσεις για μια καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής, χρειαζόμαστε τη δική σας πολύτιμη οικονομική ενίσχυση. Η υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για τη Σκιάθο περιλαμβάνει:

  1. Εξειδικευμένη βιωματική εκπαίδευση παιδαγωγών, επαγγελματιών υγείας και άθλησης και πρόσβαση σε ψηφιακή εκπαίδευση
  2. Πρόσβαση σε ψηφιακή εκπαίδευση για τους γονείς
  3. Υποστήριξη με ενημερωτικό υλικό και δράσεις

Ο επιστημονικός σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού της Πρωτοβουλίας για την Σκιάθο έχει πραγματοποιηθεί από την επιστημονική ομάδα της Μαθαίνω Διατροφή σε συνεργασία με τον Τομέα Δημόσιας & Διοικητικής Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Η Πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Σκιάθου.

Η Μαθαίνω Διατροφή δεν λαμβάνει καμία οικονομική ενίσχυση για την Πρωτοβουλία αυτή και δεν υποστηρίζεται σε κανένα επίπεδο από τη βιομηχανία τροφίμων.