Τη νέα επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του συγκρότησε ο Δήμος Σκοπέλου. Μεταξύ άλλων, η εν λόγω επιτροπή  θα προτείνει τις κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του δήμου, ενώ θα συνεργάζεται με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας με σκοπό την στήριξη της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του νησιού. Αναλυτικά, τα μέλη της επιτροπής έχουν ως εξής:

Τακτικά μέλη:

Ευσταθίου Ιωάννα, Πρόεδρος, Γιολδάσης Ιωάννης, Καραμεσίνη Ευανθία, Διαμάντη Μαρία, Βαζαίου Ευγενία, Προβιά Α. Αικατερίνη, Σοφικίτου-Σίσκου Μαρία, Ροποτού Ιωάννα, Πατσή Αικατερίνη, Κεφαλωνίτη Χριστίνα, Λιθαδιώτης Τριαντάφυλλος, Περδικάρης Γεράσιμος και Ψαθάς Κωνσταντίνος.

Αναπληρωματικά μέλη:

Διονυσίου Μαρία, Τέγου Γλυκερία, Μαρούλης Ευάγγελος, Καράδης Ρηγίνος και Σκοτίδα Μαγδαληνή.