Η πρόεδρος της ειδικής μόνιμης επιτροπής περιφερειών και βουλευτής Ν. Μαγνησίας, Ζέττα Μ. Μακρή, κατέθεσε, σήμερα 23 Ιανουαρίου 2020, κοινοβουλευτική αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, με προτάσεις του Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Μαγνησίας, για εκπαιδευτικά ζητήματα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και να διορθωθούν οι στρεβλώσεις που νομοθετήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Προσφάτως, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις εκπαιδευτικών. Με αφορμή την ως άνω ανακοίνωση, οι προτάσεις αφορούν:

  • τον συνυπολογισμό της οικογενειακής κατάστασης ως μοριοδοτούμενο προσόν πρόσληψης,
  • τις μετεγγραφές φοιτητών με αναπροσαρμογή των κοινωνικών κριτηρίων,
  • τις προσλήψεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τριτέκνων, στη γενική και ειδική αγωγή,
  • την υποδομή για δωρεάν στέγαση και σίτιση στους φοιτητές τριτέκνων οικογενειών,
  • την προτεραιότητα εισαγωγής των παιδιών, τριτέκνων, που εισάγονται στους παιδικούς σταθμούς,
  • την ένταξη σε νομοθετική ρύθμιση αντίστοιχων ευεργετημάτων που ισχύουν και για άλλες κατηγορίες, ώστε οι τρίτεκνοι να μπορούν να αποσπαστούν ή να μετατεθούν κατά προτεραιότητα στον τόπο συμφερόντων τους.

Οι ως άνω προτάσεις αποτελούν πάγιο αίτημα του τριτεκνικού κινήματος και ανταποκρίνονται στοιχειωδώς στις ανάγκες που προκύπτουν από τα  δημογραφικά δεδομένα της χώρας μας.