Στην αντιπολίτευση φαίνεται πως έχουν μια ευαισθησία μεγαλύτερη στο περιβάλλον και την Υγεία των πολιτών σε σχέση με την ΔΕΔΔΗΕ τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο κ. Τσανάκα. Ζητούν επιπλέον χαρτιά από την ίδια ανάδοχο που να επισημαίνετε πως η επιγειοποίηση των πυλώνων με υποσταθμούς δεν είναι βλαβερή.

Η προφορική δεν τους φτάνει λέει γιατί είναι της ΔΕΔΔΗΕ, ενώ φαίνεται το έγγραφο θα είναι από τη ΝΑSA. To ότι κρέμονται οι πυλώνες αυτή την ώρα στα κεφάλια των παιδιών και τόσα χρόνια δεν τους ανησυχεί. Καμιά φορά η λογική χάνεται στη διαδρομή…

Ν.Τ