Η ΔΕΥΑΣ συμμετέχει στο χρηματοδοτικό, διεπιστημονικό, αναπτυξιακό project WATER4CITIES

Η ΔΕΥΑΣ ανακοινώνει την συμμετοχή της στο χρηματοδοτικό, διεπιστημονικό, αναπτυξιακό project WATER4CITIES, μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Marie SkłodowskaCurie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA)”.

Το πρόγραμμα ασχολείται με την αστική διαχείριση του νερού, η οποία γίνεται σταδιακά πιο προκλητική από την άποψη της αύξησης του πληθυσμού και της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των υποδομών διαχείρισης των υδάτων, ειδικά στην πόλη της Σκιάθου με την τεράστια αυξομείωση του πληθυσμού.

Το Water4Cities θα βασιστεί σε τεχνολογίες αισθητήρων δεδομένων και την οπτική analytics για τον εντοπισμό, οπτικοποίηση και ανάλυση των αστικών λυμάτων (όπως και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων) σε μια ολιστική διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος.  Έχει ως στόχο να αναπτύξει τα απαραίτητα πρότυπα και συναφείς πλατφόρμα που θα επιτρέψουν στους φορείς παροχής νερού και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να υποστηρίζουν α) την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των αστικών υδάτινων πόρων β) την λήψη των αποφάσεων για τη βέλτιστη διαχείριση των αστικών λυμάτων προκαλώντας τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και γ) τη συμμετοχή των φορέων χάραξης πολιτικής των επιχειρήσεων και του κοινού στην παροχή και την υποστήριξη για υγιή και ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Πέρα από τα επιστημονικά αποτελέσματα, Water4Cities θα έχει ως στόχο την ανταλλαγή στελεχών και γνώσεων μεταξύ των εταίρων του έργου. Το έργο θα παρουσιαστεί σε δύο μελέτες περιπτώσεων, μία στο νησί της Σκιάθου, Ελλάδα και μία στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Συντονιστής του προγράμματος είναι η εταιρεία πληροφορικής SingularLogic (Ελλάδα), ενώ η ερευνητική ομάδα αποτελείται από 8 εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες: Ελλάδα, Σλοβενία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Οι εταίροι του έργου είναι οι εξής: ΔΕΥΑΣ (Ελλάδα), Institut Jozef Stefan (Σλοβενία), Ljubljanski Urbanisticni Zavod, D.D. (Σλοβενία), i-QUADRAT (Ισπανία), Bangor University (UK), και το Κέντρο Ερευνών Thomas J. Watson της IBM (ΗΠΑ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι € 1.200.000 και η διάρκεια είναι 4 χρόνια.

Το έργο Water4Cities θα επιτρέψει τη συνεργασία των ερευνητών σε διάφορους ερευνητικούς τομείς, όπως τη διαχείριση των υδάτων και λυμάτων, τη διαχείριση των υποδομών των αστικών δικτύων με αισθητήρες για την εξαγωγή και οπτικοποίηση δεδομένων, την ολοκλήρωση συστημάτων διαχείρισης, την πολεοδομία. Λόγω της διεπιστημονικής φύσης του έργου, οι ανταλλαγές προσωπικού θα επιτρέψουν στους εταίρους να εργάζονται μαζί ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας αποτελέσματα και λύσεις στα προβλήματα του νερού και της αποχέτευσης.

Η εναρκτήρια συνάντηση του project Water4Cities διεξήχθη στις Βρυξέλλες, στις 03/03/2017 και την ΔΕΥΑΣ εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος κ. Ε. Βιολέττας συνοδευόμενος από τον Διευθυντή κ. Ι. Σαρρή.