Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 20:00