Θα υπάρξει ενημέρωση από τον δήμαρχο για την πορεία του Δήμου.