Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε Κοινοβουλευτική
Αναφορά της Βουλευτή Ν. Μαγνησίας, Ζέττας Μ. Μακρή, σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των επισφαλών απαιτήσεων των ξενοδοχειακών και λοιπών επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού που προκύπτουν λόγω της πτώχευσης της εταιρείας Tour Operator
THOMAS COOK μετά από αίτημα της Ένωσης Ξενοδόχων Νήσου Σκιάθου.
Για τη θεσμοθέτηση σειράς παρεμβάσεων εκ μέρους της Κυβέρνησης όσον αφορά   τηστήριξη των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του τουρισμού που επλήγησαν από τη χρεωκοπία της “Thomas Cook” ενημερώνει η απάντηση του
Υπουργείου Οικονομικών και, συγκεκριμένα, του Υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, σε κοινοβουλευτική αναφορά της βουλευτή Μαγνησίας κ. Ζέττας Μ. Μακρή, η οποία είχε κατατεθεί στις 11/10/2019 μετά από το εύλογο αίτημα της Ένωσης Ξενοδόχων
Νήσου Σκιάθου.
Ειδικότερα, το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της από 8-11-2019 απάντησης του  Υφυπουργού Οικονομικών, κ.Α. Βεσυρόπουλου, γνωστοποιεί ότι :
Α) Έχει προβλεφθεί η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του φόρου διαμονής για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα  καταλύματα που είχαν συμβληθεί με την ‘’Thomas Cook’’ για το χρονικό διάστημα από 23.09.2019 μέχρι και 10.10.2019 στην από 25.09.2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ  (Ά142),
Β) Έχει ανασταλεί, μέχρι και τις 31.03.2020, η καταβολή του Φ.Π.Α. που έχει βεβαιωθεί από χρεωστικές δηλώσεις με καταληκτική προθεσμία υποβολής τις 30.09.2019 και τις 31.10.2019 για τις υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την «Thomas Cook» στην από 30.09.2019 ΠΝΠ (Ά142). Η αναστολή αυτή ισχύει για τις επιχειρήσεις των οποίων, ποσοστό άνω του 25% του τζίρου τους, προερχόταν από πελάτες της “Thomas Cook”. Επιπρόσθετα και εύλογα
παράλληλα με την αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α. μέχρι και τις 31.03.2020 δεν
οφείλονται και οι τυχόν αναλογούντες τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής για το ίδιο  χρονικό διάστημα.
Τέλος, όσον αφορά την οριστική διαγραφή των επισφαλών απαιτήσεων καθώς και την έκδοση εγκυκλίου αντιστοίχου περιεχομένου με την εγκύκλιο με αρ. ΠΟΛ 1170/2015, αυτές εξετάζονται από τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ.