Μετά από παρέμβαση της προέδρου της ειδικής μόνιμης επιτροπής των περιφερειών και βουλευτή Μαγνησίας κ. Ζέττας Μ. Μακρή προς τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπ. Πρωτοψάλτη, θετική ήταν η έκβαση του αιτήματος του Προέδρου ΔΣ της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας (ΕΟΔ) κ. Κ. Τράγαλου για την ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης του συγκροτήματος του ΟΕΚ «ΒΟΛΟΣ VI» για την στέγαση αυτής και την λειτουργία του Πρότυπου Κέντρου Πρώτων Βοηθειών.

Το, εν λόγω, αίτημα, που έλαβε θετική εισήγηση, συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, κατά την οποία και εγκρίθηκε. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η συνέχιση της δωρεάν φιλοξενίας της, Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας – πιστοποιημένου μέλους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας – σε κτίριο, που ανήκει σε παράρτημα του ΟΑΕΔ Μαγνησίας, προκειμένου να προσφέρει, αμέσως, τις  υπηρεσίες της σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, θα στεγάζει και το Πρότυπο Κέντρο Πρώτων Βοηθειών, το οποίο αποτελεί ένα πιλοτικό εγχείρημα απόκτησης γνώσεως και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους ανθρώπους, που θέλουν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στους συνανθρώπους τους, αλλά και παροχής εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών σε διαφορετικές διασωστικές ομάδες προκειμένου να καθίσταται δυνατή η συνεργασία μεταξύ τους. Σημειώνεται ότι, όλα αυτά τα χρόνια, που το συγκεκριμένο κτίριο παραχωρούνταν στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας από τον ΟΑΕΔ, οι χώροι του έχουν αναμορφωθεί, σε μεγάλο βαθμό, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Ομάδας με ίδια έξοδα.

Η κ. Μακρή ευχαρίστησε, θερμά, τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, για την εξέλιξη αυτή, η οποία επιτρέπει την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας να συνεχίσει, αδιασάλευτα, την προσφορά των, εξαιρετικά, σημαντικών, εθελοντικών υπηρεσιών της προς τους πολίτες.