Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Ενώσεώς μας συγκαλείται ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση για την 17/07/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στα γραφεία της Ενώσεως (Ροζού 17 – Ερμού – Βόλος) και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας την ίδια ημέρα και τόπο και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
  2. Επικύρωση πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως ΕΠΣΘ της 22/02/2017.
  3. Επικύρωση αποφάσεως του Δ.Σ. της ΕΠΣΘ για την εγγραφή των νέων Σωματείων – Μελών Α.Σ.Β. ΝΕΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ και ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.

Η παρούσα αποτελεί πρόσκληση συμμετοχής σε ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση και καλούνται όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία-μέλη να παραστούν νομίμως, προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή FAX έως την Παρασκευή 14/07/2017 και ώρα 21:00 στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Θεσσαλίας έγγραφο με το οποίο θα ορίζουν ένα φυσικό πρόσωπο-μέλος τους ως τακτικό και ένα ως αναπληρωματικό για την περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος του πρώτου, που θα εκπροσωπήσει το σωματείο στην ως άνω Συνέλευση.