Εύχομαι στο πλήρωμα της Τοπικής Εκκλησίας, τους ενταύθα και τους εν τη ξένη διαβιούντας, να ανταποκριθούμε στην αγάπη και το αμέτρητο έλεος του ενανθρωπήσαντος Θεού μας και να Τον ευχαριστούμε όλες τις ημέρες της ζωής μας, δοξάζοντάς Τον, όλοι μαζί, μετά των αγίων Αγγέλων και όλης της κτίσεως.
Μακάρι να Τον ποθήσουμε, να Τον αγαπήσουμε και ποτέ, μα ποτέ, να μη χωρισθούμε απ’ Αυτόν! Αυτός μας χαρίζει τα χρέη των αμαρτιών μας, σχίζει τα χρεόγραφα και μας παρέχει ζωή και χαρά αιώνια!
Καλά Χριστούγεννα! Ευλογημένο το νέον έτος!
+ο Χαλκίδος Χρυσόστομος