Ετήσια σύμβαση συνεργασίας υπέγραψαν χθες ο Δήμος Σκιάθου και ιδιώτης γιατρός του Βόλου για παροχή υπηρεσιών διάρκειας ενός έτους. Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι οι δημοτικές εγκαταστάσεις (δημοτικά καταστήματα γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις )του Δήμου Σκιάθου . Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.