Ερώτηση κατέθεσε η Αν. Τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ & Βουλευτής Μαγνησίας Κατερίνα Παπανάτσιου, προς τους κ.κ. Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υγείας για την πορεία εξέλιξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων (Ο.Χ.Ε.Β. Σποράδων). Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020 (ΠΕΠ) το εργαλείο της ΟΧΕ προέβλεπε να αξιοποιηθούν, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, περίπου 50εκ.€ για την περιοχή των Νήσων Βορείων Σποράδων βάση ειδικών στόχων που θα εξυπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους του έργου.

Όπως αναφέρει στην ερώτησή της η Βουλευτής, ένας από τους στρατηγικούς στόχους που τέθηκαν ήταν η «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχολησιμότητας στα Νησιά των Βορείων Σποράδων» που περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την βελτίωση των παροχών υγείας προς τους πολίτες μέσω της αναβάθμισης των δομών πρωτοβάθμιας υγείας. Για το λόγο αυτό η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, ως ο αρμόδιος φορέας για την πρωτοβάθμια υγεία στις Βόρειες Σποράδες κατέθεσε τεχνικά δελτία για την προμήθεια ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού, τριών (3) πλωτών ασθενοφόρων και τριών (3) χερσαίων ασθενοφόρων ειδικών διαστάσεων, ξενοδοχειακού εξοπλισμού, πληροφοριακού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τις ανάγκες του  ΚΥ Σκοπέλου και ΠΠΙ Αλοννήσου, για εργασίες αποκατάστασης και ενεργειακή αναβάθμιση στις κτιριακές υποδομές και στις στέγες του ΚΥ Σκοπέλου και ΠΠΙ Αλοννήσου

Η Βουλευτής Μαγνησίας επισημαίνει ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης στις 30-9-2019 και έπειτα δεν υπάρχει καμία αναφορά για το ποια από τα παραπάνω σημαντικά έργα εντάχθηκαν στο Ο.Χ.Ε.Βόρειων Σποράδων και αν έχουν προχωρήσει οι διαγωνιστικές διαδικασίες.

Σε συνέχεια των παραπάνω η κ. Παπανάτσιου ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:

  1. Τελεί σε γνώση τους αν έχει προχωρήσει η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Νήσων Βορείων Σποράδων ΠΕΠ Θεσσαλίας 2020;
  2. Σε τι ενέργειες θα προβούν για την επιτάχυνση και ολοκλήρωση του στρατηγικού στόχου «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχολησιμότητας στα Νησιά των Βορείων Σποράδων» που περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την βελτίωση των παροχών υγείας προς τους πολίτες μέσω της αναβάθμισης των δομών πρωτοβάθμιας υγείας;