Μετά την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη διακήρυξης και τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ασφαλτόστρωσης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρακίου Γλώσσας, μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών αναδείχθηκε ο ανάδοχος του έργου.