Το πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» παρουσίασε και η Περιφέρεια Θεσσαλίας όπως και οι άλλες περιφέρειες της χώρας μέσω του οποίου παρέχεται επιχορήγηση σε μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Covid-19, δίνοντας αυστηρό χρονικό περιθώριο από 13 έως 30 Οκτωβρίου να υποβάλλουν την σχετική ηλεκτρονική αίτηση.

Η επιδότηση που θα λάβουν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν είναι από 5.000 έως 50.000 ευρώ με την μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ενισχύοντας το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 49 άτομα προσωπικό. Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ, χωρίς επιστροφή. Η χρηματοδότηση γίνεται απευθείας χωρίς την μεσολάβηση Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού.

Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος είναι 30 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, ποσό πολύ  μικρό για να ενισχύσει όλες τις επιχειρήσεις που δυνητικά θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Εφόσον επιλέξιμες στο πρόγραμμα είναι και οι επιχειρήσεις ως 49 άτομα προσωπικό σημαίνει ότι οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (για τα δεδομένα της χώρας) θα συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία και θα μοιραστούν το αντίστοιχο ποσό. Εάν κάνουμε απλά μια διαίρεση του ποσού των 30εκ ευρώ με το ποσό των 50χιλ ευρώ της ανώτατης αποζημίωσης που μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να πάρουν προκύπτει ότι μόνο 600 επιχειρήσεις όλων σχεδόν των κλάδων, σε επίπεδο Περιφέρειας θα ενταχθούν τελικά στο πρόγραμμα. Έτσι αποκλείονται έμμεσα από την χρηματοδότηση όλες οι μικρές επιχειρήσεις που ενώ κατέγραψαν πτώση τζίρου δεν διαθέτουν προσωπικό ή έχουν λίγα άτομα, μη δίνοντας τη δυνατότητα σ’ αυτές μέσω της ενίσχυσης τους να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Για να επιτελέσει το σκοπό του το πρόγραμμα, που δεν είναι άλλος από την «Ανάσα» προς τις μικρές επιχειρήσεις που την έχουν περισσότερο ανάγκη, θα πρέπει άμεσα να αυξηθεί κατά πολύ η Δημόσια δαπάνη και να μειωθεί κατά πολύ η σημασία του κριτηρίου του προσωπικού που απασχολούν οι επιχειρήσεις αυτές. Επιπλέον θα μπορούσε η επιχορήγηση να είναι από 3.000 έως 30.000 ευρώ, όπως έγινε σε κάποιες Περιφέρειες, ώστε να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό θα πρέπει να αναδείξουν και όλοι οι Επαγγελματικοί φορείς και τα Επιμελητήρια ώστε να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν πληγεί περισσότερο. Σε μία περίοδο έντονης οικονομικής αβεβαιότητας οι ατομικές επιχειρήσεις και οι μικρές εταιρείες που δίνουν ένα πολύ δύσκολο αγώνα για την επιβίωσή τους θα πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε αυτό να αποτελέσει την «Ανάσα»  και όχι την «Ασφυξία» τους

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ 
β’ Αντιπρόεδρος  Επιμελητηρίου Μαγνησίας