Επισκέψεις Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στο Πολυϊατρείο Σποράδων του κ. Νίκου Εγνατιάδη

Ήδη βρίσκεται Δερματολόγος ο οποίος θα βρίσκεται στο Πολυϊατρείο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Ιατρικών Επισκέψεων έχει ως εξής :

Ενδοκρινολόγος – Σάββατο 5 Αυγούστου

Γυναικολόγος – Τρίτη 8 Αυγούστου

Καρδιολόγος – Πέμπτη 10 Αυγούστου

Ω.Ρ.Λ –  Σάββατο 19 Αυγούστου

Για ραντεβού και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2427022111