ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου |

 

Τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Αλοννήσου αποφάσισε σε συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλοννήσου, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση για τη συμμετοχή του Δήμου στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212.
Ως χώρος διοίκησης ορίστηκε γραφείο στο κτίριο του Δημαρχείου, ενώ χώρος εκπαίδευσης το κτίριο του Γυμνασίου Αλοννήσου. Υπεύθυνη εκπρόσωπος του Δήμου Αλοννήσου για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ορίστηκε η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και υπεύθυνη του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, Κική Αναγνώστου, η οποία ανέλαβε τη σύνταξη και την υποβολή του φακέλου προς τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.