Αναγκαία η εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για την ίδρυση του ΕΠΑ.Λ. Σκιάθου

Εκκρεμεί η εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, αναφορικά με το ζήτημα δημιουργίας Επαγγελματικού Λυκείου στη Σκιάθο, σύμφωνα με απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Μαγνησίας με την ερώτησή του ζητούσε από τον αρμόδιο υπουργό να εξετάσει θετικά το αίτημα της μαθητικής και τοπικής κοινωνίας του νησιού για τη δημιουργία ΕΠΑ.Λ. Μάλιστα, εξήρε το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών του Γυμνασίου της Σκιάθου για την επαγγελματική εξειδίκευση που προσφέρει η φοίτηση στα ΕΠΑ.Λ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου, “Κρίνεται αναγκαία η εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, η οποία εκκρεμεί, όπως και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων και δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων. Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων – εισηγήσεων σχολικών μεταβολών για το έτος 2018-2019. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί και το αίτημα της δημιουργίας ΕΠΑ.Λ. στη Σκιάθο”.