Ο ΕΟΤ ενέκρινε πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής σε FRANCE 24 και TV5 MONDE για την ενίσχυση κρατήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Το κόστος του προγράμματος θα ξεπεράσει τις 371.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

-Δίκτυο FRANCE 24

Γαλλικό: αγορά τηλεοπτικού χρόνου για προβολή 264 spots των 30” (89% prime time). Στόχευση Ευρώπη.

-Δίκτυο ΤV5 MONDE

FBS (Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία): αγορά τηλεοπτικού χρόνου για προβολή 279 spots των 30” (71% prime time).

Καναδά: αγορά τηλεοπτικού χρόνου για προβολή 238 spots των 30” (58% prime time).

Σύνολο: 781 σποτ, με το 73% των spots (συνολικά 571) να προβληθούν σε prime time.

Επιπλέον δωρεάν όφελος:

-Προβολή 88 βίντεο (billboards) των 8” πριν την έναρξη και μετά τη λήξη 44 αγγλόφωνων και γαλλόφωνων εκπομπών.

-Κοινό στόχος: Ηλικίας 15 και άνω, Άτομα σε ηγετικές θέσεις εργασίας, Ταξιδιώτες.

Χρονικό διάστημα καμπάνιας: 3 μήνες (εντός Ιανουαρίου – Απριλίου 2020).